“ สื่ออารมณ์ของแบรนด์บอกเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภคได้อย่างโดดเด่น สร้างความน่าประทับใจ ”​

ดีโค้ด ออฟ อาร์ท ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าให้ออกแบบแพ็คเกจสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าส่งออกและสินค้าจำหน่ายในประเทศไทย นอกเหนือจากความสวยงามบรรจุ
ภัณฑ์ต้องปกป้องบ่งบอกเรื่องราวและตอบสนองความต้องการของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสื่ออารมณ์ของแบรนด์ได้อย่างลงตัวมีเอกลักษณ์โดดเด่นเพื่อการแข่งขันและช่วง
ชิงยอดขายจากคู่แข่งทางการตลาดที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน

100% coconut water ...​

The sleeve box is used for...​

Durian and Tamarind...​

PACKAGING DESIGN​

@decodeofart

FOOD & BAVERAGE PACKAGING​

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม​

CONSUMER PRODUCT PACKAGING​

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค​

บริการออกแบบและผลิต DESIGN รูปแบบต่างๆด้วย
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีเราทำงานด้วย
ความตั้งใจเอาใจใส่รายละเอียด ตั้งแต่เริ่มออกแบบไป
จนถึงกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลงานนั้นมีคุณค่าและ

ดูโดดเด่นด้วย DESIGN ที่เหมาะเฉพาะคุณเท่านั้น​

ALL IMAGES AND ARTWORKS ARE COPYRIGHTED BY THEIR RESPECTIVE AUTHORS. COPYRIGHT 2005-2016 DECODE OF ART : CREATIVE JUST OF YOU​

ABOUT US​

บริการออกแบบและผลิต DESIGN รูปแบบต่างๆด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีเราทำงานด้วยความตั้งใจเอาใจใส่รายละเอียด ตั้งแต่เริ่มออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลงานนั้นมีคุณค่าและดูโดดเด่นด้วย DESIGN ที่เหมาะเฉพาะคุณเท่านั้น​

@decodeofart​

094-5571619​

FACEBOOK

CONTACT​

หจก. ดีโค้ด ออฟ อาร์ท
2104/62 ซอยรามคำแหง
26/2 ถนนรามคำแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร/แฟกซ์: 02-0505195

DECODE OF ART LTD.,PART.
2104/62 Soi Ramkhamhang 26/2, Ramkhamhang Rd.,Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240, 
THAILAND
Tel./Fax.: 02-0505195

@decodeofart​

094-5571619​

094-5571619​

ดีโค้ด ออฟ อาร์ท  ออกแบบแพคเกจจิ้ง,รับ ออกแบบบรรจุภัณฑ์,รับทำ packaging